TANA BIBLIOTEK

Vanha tie kohi Kjøllefjordia. Kuva: Elisabeth Meyer

Mikä Finmarksbiblioteket oon?

Finnmarksbiblioteket oon Finmarkun fylkinbiblioteekin kokoelma jossa on litteratuuria,, kuvia ja privaattiarkiiveja Finmarkusta ja pohjaisaluheelta.

Finmarksbiblioteket antaa uniikin kokemuksen ja pääsyn tiethoon Finmarkusta. Kokoelmat säilytethään fyysisesti Vesisaaressa, mutta paljon oon ulottuvila digitaalisesti netin kautta. Kaikki kokoelmat esitethään alhalla.

Se oon fylkinbiblioteekki joka oon eesvastuussa näitten sivujen sisälyksestä. Fylkinbiblioteekin kotisivut löyät täältä.

Finmarksbiblioteketin litteratuuri

Lähtökohtana Finmarksbiblioteketile oon sisälyksenrikas ja historiallisesti tähellinen litteratuurikokoelma Finnmarkusta.

Litteratuurikokoelma oon Vesisaaren biblioteekissä. Paikaliskokoelmat jokka representeeraa koko Finmarkkua oon isot. Se sisältää litteratuuria, kulttuuria, geografia ja historia eri formaateissa: sieltä löyttyy vihot ja brosjyyrit, mikrofilmit, tohtoriväitökset ja fiinilitteratuuria Finmarkusta. Kokoelmhaan kuuluu kans litteratuuri Pohjaiskalotilta ja Barentsin aluheelta.

Paljon on lainattavissa fylkinbiblioteekin kautta. Vanhaan ja eriliikasen arvokkaisheen materiaalhiin oon olemassa lainarestriksjuuneja. Ota Finmarksbibliotekethiin kontaktia jos tartet tarkemmat avtaalit.

Finmarksbiblioteketin kuva-arkiivi

Kuva-arkiivilla oon kokoelmaeesvastuus koko Finmarkusta. Arkiivissa oon suunile 155.000 kuvvaa koko Finmarkusta. Vanhin materiaali oon 1860-luvulta. Kuvakokoelma oon publiseeraattu DigitaltMuseum:ssä Finnmarkun fylkinbiblioteekin portaalin kautta. Voit lastata alas ison osan kokoelmasta tämän portaalin kautta. Voit tilata kans kuvia digitaalisina fiileinä taikka printteinä DigitaltMuseum:n kautta, avtaalien mukhaan (Katto hintalista jos aiot tilata)

Kuva-arkiivi lähättää kuvakokoelmia näyttelyihin ja arrangementteihin. Se saattaa kans tehä multivisjuuneja sosiaalishiin medioihin. Jos halluut ette kuva-arkiivi ottaa taltheen tärkeitä historiallisia kuvia Finmarkusta, niin sie saatat ottaa heihin yhteyttä e-postila taikka Facebooksivun «Fotoarkivet»:n kautta. Anna mielusti uutta informasjuunia kuvakokoelmasta DigitaltMuseum:n kommentaarikentän kautta. Katto kuva-arkiivin hintalistasta kopioitten ja digitaalisten työtten hinnat.

Arkiivikuva: postinkuska Anders Nilsen Slangeng. Kuva: Elisabeth Meyer.

Arkiivikuva. Vuolabin perheen privaatista kuva-albummista.

Arkiivikuva. Aviisinkantaja Jan Danielsen vuonna 1945. Kuva: Gunnar Fougner

Finmarksbiblioteketin privaattiarkiivi

Finmarksbiblioteketilä oon 250 erilaista privaattiarkiiviä vapaaehtoisilta organisasjuuneilta, firmoilta ja privaatihenkilöiltä ympäri Finmarkkua. Materiaali säilytethään hyväksytyissä arkiivioloissa. Fylkinbiblioteekki ottaa mielusti vasthaan lissää privaattiarkiiveja. Arkiiveihin oon erilaiset pääsyt, joten jokkaisesta pääsystä häätyy sopia etukätheen Finmarkun fylkinbiblioteekin kans.

Fylkinbiblioteekki oon se institusjuuni jolla oon fylkintason eesvastuu privaattiarkiivityöstä Finmarkussa. Eesvastuu sisältää koordineerinki, kehittämistyö, neuvvonantaminen ja verkostopykkääminen fylkin privaattiarkiivitten ympäri.

Institusjuunit jokka säilyttävät privaattiarkiiveja Finmarkussa oon laittanheet kataloogin kaikista Finmarkun privaatiarkiiveista, ja sen nimi oon Finnmarksskrinet. Siinä oon lueteltu kaikki aluheen arkiivit. Kataloogissa oon suunile 1000 eri privaattiarkiiveja joka Finnmarksarkivene yhessä omistavat ja säilyttävät koko fylkissä.

Lissää tietoa löyvät fylkinbiblioteekin privaattiarkiivin nettisivuilta ja täältä www.finnmarksarkivene.no

Syvät juuret Finmarkussa

Finmarksbiblioteketin vanha pytinki. Kuva: Sonja Siltala

Ensimäinen pytinki sähölä

Finmarksbiblioteket oon ollu isossa arvossa aivan ensalusta. Vesisaaressa biblioteekki oli ensimäinen pytinki jossa oli sähkö. Eihän voitu risikeerata ette liekkivalo olisi polttanu alas koko kokoelman!

Portretti Johan Beronkasta. Kuvaaja: tuntematon

Johan Beronka

Pappi, provasti, kieltentutkija ja paikallishistoriikkeri Beronka oli intonen kansantievon vahvistaja. Hän oli Finmarksbiblioteketin johtaja kymmenen vuotta! Hän eli 1885-1965.

Translate »