Tana bibliotek

OM OSS

Foto: Tana bibliotek

Foto: Tana bibliotek

Foto: Tana bibliotek

Biblioteket

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Ansatte

Ragnhild Måsø, biblioteksjef

Ragnhild Måsø, biblioteksjef

Telefon: 464 00 316

Epost: ragnhild.maso@tana.kommune.no

Unni Trosten, konsulent

Unni Trosten, konsulent

Telefon: 464 00 315

Epost: unni.trosten@tana.kommune.no

Monica, deltidsansatt

Monica, deltidsansatt

Translate »